• Trang chủ
  • Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức:

1/ Thời gian: Lúc 8 h00, thứ Sáu ngày 03 tháng 11 năm 2017.

2/ Địa điểmVăn phòng Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I, 

                     tại 18 A Trịnh Đình Thảo, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

-    Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I theo Sổ đăng ký cổ đông Công ty tại ngày 01/10/2017.

4/ Nội dung chính của đại hội:

Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty:

-   Bỏ nội dung Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách và không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty tại Khoản 1, Điều 26, Điều lệ Công ty.

-   Bỏ quy định cụ thể về các trường hợp Công ty trả tiền lương và tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành tại Khoản 3, Điều 29, Điều lệ Công ty.

5/ Tài liệu đại hội Tài liệu đại hội và các mẫu giấy xác nhận, uỷ quyền tham dự đại hội được gửi đính kèm Thư mời này hoặc được gửi qua email cá nhân của các cổ đông. Ngoài ra cổ đông có thể download tài liệu và các biểu mẫu tại trang web công ty: meico.com.vn.

6/ Các vấn đề khác:

-    Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (trường hợp ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

-    Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi trực tiếp cho Công ty trước 15h00 ngày 02/11/2017 theo địa chỉ: Phòng TCHC Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I; số 18A Trịnh Đình Thảo, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3697234; Fax: 0236.3621544 bằng văn bản hoặc Fax điện thoại hoặc qua đường bưu điện.

-    Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng với Công ty theo địa chỉ sau: bà Vương Hồng Phương - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ (điện thoại: 0905.776323).

-    Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho ông/bà (có danh sách kèm theo) hoặc người khác theo quy định tại Điều lệ Công ty để dự họp. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Tài liệu họp

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

2. Mẫu Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
4. Danh sách giới thiệu Đại biểu Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
6. Tờ trình thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty.

TOP