CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

Giới thiệu

introduction

Chính sách An toàn lao động

Với MEICO, Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (AT-SK-MT) là mối quan tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là điều kiện tiên quyết để có một công trình xây dựng có chất lượng, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và đối tác. Công ty Cổ phận Vật tư, Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ các rủi ro gây thương tật hoặc tác hại đối với sức khỏe con người, thiệt hại tài sản và tác động nguy hại đến môi trường.

Do vậy, chính sách cốt lõi của MEICO trong công tác AT-SK-MT là:

- Luôn đề cao tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe của con người và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái xung quanh trong quá trình xây dựng của Công ty;

- Luôn tuân thủ Luật pháp, tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương và yêu cầu của các bên liên quan về công tác AT-SK-MT;

- Luôn cải tiến quy trình, công nghệ cũng như trang thiết bị để xây dựng một môi trường làm việc an toàn, thân thiện để các công trình luôn được đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước;

- Sử dụng đội ngũ công nhân viên có trình độ, kinh nghiệm để xây dựng các quy trình, quy định chặt chẽ, khoa học để kiểm soát tối đa các yếu tố nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tổn thất hoạt động thi công công trình, ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh;

- Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi giữa Cán bộ Công nhân viên, khách hàng, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và những bên có liên quan về vấn đề cải thiện công tác AT-SK-MT;

- Xây dựng kế hoạch, đảm bảo và duy trì công tác ứng cứu khẩn cấp;

- Kết hợp huấn luyện nội bộ và hợp tác với các đối tác chuyên trách bên ngoài để thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến thức, trình độ và kỹ năng liên quan đến công tác AT-SK-MT;

- Kiểm tra định kỳ và thường xuyên xem xét đánh giá công tác quản lý, kết quả thực hiện công tác AT-SK-MT để không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV MEICO cam kết luôn hành động theo những giá trị cốt lõi đã đề ra, để xây dựng uy tín và thương hiệu ngày càng phát triển trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234