CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

Giới thiệu

introduction

Năng lực tài chính

Tóm tắt số liệu tài chính trong 05 năm gần đây: từ 2015 đến 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234