Năng lực nhân sự

Là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, năng động, nhiệt huyết, với khả năng lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên, Ban lãnh đạo MEICO sẽ là nền tảng vững chắc giúp Công ty không ngừng tạo nên giá trị hiệu quả cho khách hàng và đối tác
TOP