Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành công tốt đẹp

  10-04-2021   2872   Công bố thông tin

Ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại hội trường Công ty - tầng 7 tòa nhà MEICO, 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2021.
Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông thực tế tham dự ĐHĐCĐ là 49 người đại diện cho 5.968.000 cổ phần, tương đương 99,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tham dự Đại hội có các ông/bà là sáng lập viên công ty; thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành, Giám đốc Công ty con MEICO Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh Tam Kỳ, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM, Thủ trưởng các phòng ban/ đơn vị trực thuộc công ty và có sự tham gia của 49 Cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc qua ủy quyền).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Đoàn chủ tịch:
 1. Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Bà Vương Hồng Phương – Ủy viên HĐQT
 3. Ông Lê Văn Hoàng – Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành
Thư ký đại hội:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Thạch.
 2. Ông Thái Văn Ngãi.

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Văn Hoàng – Kế toán trưởng, thành viên BĐH trình bày báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
Năm 2020, là năm đặc biệt khó khăn với nhiều biến động tiêu cực từ hậu quả của dịch bệnh Covid - 19. Trong tình hình khó khăn đó, Công ty đã có các chương trình, giải pháp ứng phó để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thực hiện các chủ trương hướng đến người lao động, một trong các giải pháp đó là không cắt giảm tiền lương người lao động, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động như trạng thái bình thường; duy trì hoạt động của bộ máy công ty ổn định để tiến tới đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở những năm tiếp theo.
Với sự nỗ lực và phấn đấu hết mình của tập thể Lãnh đạo và NLĐ, Công ty đã thực hiện đạt các chỉ tiêu SXKD năm 2020 tương đương với năm 2019, riêng chỉ tiêu nộp ngân sách tăng cao so với năm 2019. Đặc biệt Công ty giải quyết việc làm cho 1.200 lao động, không nợ lương NLĐ, không nợ thuế, BHXH. Công ty cũng kêu gọi người lao động đóng góp và trích quỹ phúc lợi ủng hộ phòng chống dịch Covid, ủng hộ gia đình NLĐ công ty bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Giá trị sản lượng đạt 674 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu đạt 613 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng .
 - Cổ tức 9% .
Năm 2021, với phương châm hoạt động “Tăng doanh thu, giảm chi phí, đảm bảo thu hồi vốn  theo kế hoạch và ổn định bộ máy”, Công ty xác định các mục tiêu chính như sau:
 1. Phát triển tất cả các lĩnh vực SXKD của công ty, trong đó tập trung đẩy mạnh Lĩnh vực xây lắp – hoàn thiện để đảm bảo nguồn thu;
 2. Lĩnh vực kinh doanh VLXD: Kinh doanh đa sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục tập trung đẩy mạnh thị trường khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, mở rộng thị trường phía Nam, mà đặc biệt là thị trường  TP. Hồ Chí Minh;
 3. Lĩnh vực đầu tư bất động sản: Tập trung hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị khai thác dự án Greenland; Tìm kiếm các dự án BĐS mới; Và tiếp tục tìm kiếm các dự án khu công nghiệp để thuê đất đầu tư nhà xưởng.

 4. Công tác Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn lưu động và giảm chi phí lãi vay;
 5. Tổ chức – nhân sự: Tối ưu hóa bộ máy, xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, chuyên nghiệp, sáng tạo và gắn bó lâu dài với công ty;
 6. Xây dựng các quy trình quản lý của công ty vừa đảm bảo công tác quản lý chặt, vừa rút ngắn được các công đoạn thực hiện, kiểm tra, kiểm soát;
 7. Xây dựng môi trường và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động gắn bó và cống hiến hết mình; Khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, có giá trị vật chất cao, dựa trên kết quả công việc, hiệu quả SXKD đem lại

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Giá trị sản lượng đạt 1.000 tỷ đồng tăng trưởng 148% so với năm 2020.
 - Tổng doanh thu đạt 900 tỷ đồng tăng trưởng 147% so với năm 2020.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng tăng trưởng 179% so với năm 2020.
 - Cổ tức 10%.

Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung: Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT. Trong đó có các nội dung chính:

Do sự ảnh hưởng nặng nề và kéo dài của đại dịch Covid-19 và thiên tai, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án của Chủ đầu tư, tiến độ thi công các công trình và thời gian làm việc của người lao động bị gián đoạn,... Các đối tác, khách hàng, chủ đầu tư cũng bị khó khăn về tài chính, dẫn đến công tác thu hồi vốn của công ty không như kế hoạch, nên dư nợ tại ngân hàng lớn làm chi phí lãi vay tăng cao dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế không đạt được theo kế hoạch năm 2020.
Trong tình hình khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã có những chủ trương, chương trình ứng phó kịp thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo được những mục tiêu lớn của năm và hướng đến các mục tiêu tương lai, thực hiện mục tiêu hướng đến người lao động, một trong các giải pháp đó là không cắt nhân sự, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động như trạng thái bình thường; duy trì hoạt động của bộ máy công ty ổn định để tiến tới đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở những năm tiếp theo.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao cùng với sự nỗ lực và phấn đấu hết mình của tập thể Lãnh đạo và NLĐ, Công ty đã mở rộng thị trường, khẳng định vị thế của mình ở khắp mọi miền đất nước như TP HCM (mở VPĐD tại TP HCM), Tây Ninh, Đắk lắk, Thừa Thiên Huế,... và cũng chính nhờ mở rộng, đa dạng địa bàn hoạt động này, dù không đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, nhưng công ty đã trụ vững trước đại dịch Covid19,  các chỉ tiêu đạt được năm 2020 tương đương với năm 2019. Đặc biệt Công ty giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lao động, không nợ lương NLĐ, không nợ thuế, BHXH.
Với mục tiêu, định hướng giai đoạn 2020 – 2025 là: Củng cố nội lực để đảm bảo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty cạnh tranh được trên thị trường; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đến 2025 đạt 2.000 tỷ doanh thu; Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác. Tiếp tục những bước đệm đạt được của năm 2020, HĐQT lấy phương châm hành động 2021 ”Tăng doanh thu, giảm chi phí, đảm bảo thu hồi vốn theo kế hoạch, ổn định bộ máy”  và xác định đây là năm bản lề để đẩy nhanh tốc độ phát triển Công ty, đây là năm mà tinh thần người lao động Công ty rất phấn khởi và tin vào Ban lãnh đạo, là năm mà các Thành viên ban điều hành rất quyết tâm, nỗ lực bản thân rất cao để đóng góp vào sự phát triển của Công ty, và được thể hiện ở việc Ban điều hành đã rất quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất trong việc xây dựng kế hoạch 2021.

Bà Vương Hồng Phương – thành viên HĐQT báo cáo Kết quả tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

Ông Bùi Phước Hùng - Trưởng ban kiểm soát công ty cũng báo cáo tại Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đoàn chủ tịch đã trình bày các nội dung nghị sự cần được thông qua Đại hội:
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình về chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cùng chứng kiến việc ký Cam kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2021 của Ban điều hành công ty.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 đã được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào lúc 10h45 ngày 10/4/2021.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 đã thành công tốt đẹp cùng với sự đồng thuận và ủng hộ của Cổ đông công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

Quý Cổ đông có thể tải file Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo link dưới đây:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234