Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MEICO năm 2020

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MEICO năm 2020

  12-03-2020   288   Thông báo - Thư mời

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức:
1/ Thời gian: Thứ Ba ngày 24 tháng 03 năm 2020, cụ thể như sau:
    - Từ 8h30 đến 8h45          : Đón tiếp đại biểu, cổ đông; đăng ký tham dự; Ổn định tổ chức.
    - Từ 8h45                          : Đại hội chính thức bắt đầu.
2/ Địa điểm: Tầng 7 - Tòa nhà MEICO, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
3/ Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I theo Sổ đăng ký cổ đông Công ty tính đến hết ngày 7/03/2020.
4/ Nội dung chính của đại hội: 
- Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 của BĐH.   
- Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020, kết quả hoạt động năm 2019; Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 ÷ 2025 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT.
- Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020, Thẩm định BCTC 2019 của BKS.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2020.
- Đề xuất sửa đổi Điều lệ.
- Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 (Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5/ Các vấn đề cần lưu ý:
-
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (trường hợp ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi trực tiếp cho Công ty trước 15h00 ngày 23/03/2019 theo địa chỉ: Phòng TCHC Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I, địa chỉ: Tòa nhà MEICO - số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3697234; Fax: 0236.3621544 bằng văn bản hoặc Fax điện thoại hoặc qua đường bưu điện.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau: bà Vương Hồng Phương - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ (điện thoại: 0905.776 323).
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho ông/bà (có danh sách kèm theo) hoặc người khác theo quy định tại Điều lệ Công ty để dự họp. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.Tài liệu và biểu mẫu: (Quý Cổ đông vui lòng lick vào tên tài liệu để tải file)     

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu theo đường link sau http://meico.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2020-cap-nhat-den-ngay-1932020.html

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234