Xây dựng công trình


Hoạt động xây lắp đã trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Meico là một trong những nhà thầu hàng đầu, có uy tín tại khu vực miền Trung. Với một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, công nhân viên lành nghề, số lượng máy móc, trang bị tiên tiến được đầu tư khá đồng bộ, Meico hàng năm đã thi công nhiều công trình, trong đó có những công trình lớn, đòi hỏi kỹ, mỹ thuật cao, phức tạp, thuộc nhiều ngành khác nhau.

 

 

TOP