Giới thiệu

Giới thiệu

introduction

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
Quý vị đang tìm hiểu về Công ty Cổ phần Vật tư, Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I. Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, tôi...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Công ty Cổ phần Vật tư, Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I.được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp...

Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo
Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của MEICO trong hơn 13 năm qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất...

Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự
Trong hành trình phát triển, người lao động luôn được MEICO xác định là lực lượng trọng yếu cho sự lớn mạnh của doanh...

Năng lực thiết bị

Năng lực thiết bị
Cùng với số lượng dự án ngày càng gia tăng, MEICO đã đẩy mạnh và đầu tư mạnh mẽ vào máy móc, thiết bị; kỹ thuật...

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính
Đối với mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ hiện đại hoá, hơn lúc nào hết tình hình tài chính cần phải được coi trọng....

Hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý
MEICO xem Hệ thống quản lý chất lượng - Môi trường - An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp là công cụ để thực hiện...

Chính sách An toàn lao động

Chính sách An toàn lao động
Với MEICO, Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (AT-SK-MT) là mối quan tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là...

Thành tích hoạt động

Thành tích hoạt động
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo tâm huyết của Ban lãnh đạo và bằng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán...

Công ty thành viên

Công ty thành viên
Hơn 13 năm hình thành và phát triển vượt bậc, Công ty Cổ phần Vật tư, Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I đang từng bước...

Đối tác, Khách hàng tiêu biểu

Đối tác, Khách hàng tiêu biểu
Nói đến MEICO là nói đến những công trình trọng điểm của nước ta, nơi công ty hợp tác với các doanh nghiệp khách hàng...
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234